من ۲ سال است ازدواج کردم و همسرم بیشتر سکس مقعد انجام میدهند خیلی درد میکشم آیا راه حلی برای کاهش درد وجود دارد؟
و اینکه نرمال رابطه در هفته چقدر می باشد؟چون همسرم در هفته ۴ تا ۵ بار از من میخواهند