سوال و جواب مشاوره خانواده:پرسشنامه دارای سوالات راحت می باشد.

که زوجین با جواب دادن به آنها به طور فردی و بعد از آن می‌توانند .

با یکدیگر در این رابط به شناخت بهتری از یکدیگر برسند.

این پرسشنامه به زوجین کمک خواهد کرد .

تا بتوانند نقاط های قوت و ضعف خود را بررسی کنند.

این  سوالات به صورت تمرینی برای خود ارزیابی می باشد .

سوال و جواب مشاوره خانواده

سوال و جواب مشاوره خانواده

پرسشهای مشاوره خانواده

که زوجین هنگام آماده شدن برای ازدواج می توانند آن را انجام دهند .

حتی زوجینی که ازدواج کرده اند هم می توانند به آن جواب بدهند.

هدف از این پرسشنامه این می باشد که  طرز فکر زوجین برانگیخته شود.

و مبحث هایی طرح شود که  تعهد آنها را در زندگی بیشتر باشد.

و دوره های متفاوت و همینطور فراز و نشیب های زندگی بیشتر کند.

زمینه های ازدواج موفق

ارتباط

 • ارتباط کارآمد یکی از بهترین عوامل ازدواج موفق می باشد .
 • اگر زوج ها توانایی این را داشته باشند .
 • که به صورت صادقانه احساس های خود را برای یکدیگر بازگو کنند.
 • ازدواج آنها موفقیت  بیشتری به همراه دارد.

سوال زوجین در مشاوره خانواده

پرسش هایی که زوجین در این رابطه می توانند جواب بدهند شامل موارد زیر می باشد:

 • آیا هر دو شخص در مورد اهمیت برقرار کردن ارتباط ایده‌آل با یکدیگر توافق دارید؟
 • به عقیده شما وظیفه ها و همینطور مسئولیت های یک زن و شوهر چه می باشد؟
 • آیا شما دارای روحیه مبارزه طلبی می باشید یا اهل گذشت کردن  هستید؟
 • آیا به همدیگر افتخار خواهید کرد؟

 سوال و جواب مشاوره خانواده1

برطرف شدن تعارض ها و کشمکش ها

مسئله های زناشویی دارای پیچیدگی می باشد.

که زوجین با کار گرفتن شیوه های نادرست  سعی داشتند.

که آن را برطرف کنند به طور مثال تهدید کردن ، قهر کردن و…

 • – آیا شما از عدم توافق با یکدیگر ناراضی می باشید؟
 • –  آیا شریک زندگی شما هنگام عصبانی آن را نشان خواهد داد؟
 • – آیا هنگامی که شما عصبانی می باشید برای او بازگو خواهید کرد؟

سوال و جواب مشاوره خانواده