پسرمن ۱۵ ساله هست ومن وپدرش جدیدا فهمیدیم گول پسرعموی همسنش رو خورده خیلی بهم ریختیم ونمیدونیم چکار کنیم پسر من بچه ساده ای هست ومن همیشه درمورد مسایل مختلف مخصوصا تجاوز باهاش صخبت میکردم اما الان چکار کنم که این مسیله حل بشه ودیگه تکرار نشه