سلام خسته نباشید .متولد شهرویور هستم ۳۵ ساله .همسرم هم ۳۴ ساله هستن .۱۱ سال هست که ازدواج کردیم یک فرزند ۷ ساله داریم .من از نظر اخلاقی خیلی احساسی و عاشق هستم .ولی همسرم یه فروردینی خشک و بی احساس هستو از رفتار های عاشقانه هیچ نمیداند .او اخلاقی مردانه و خشک دارد ولی من برعکس از او انتظار رفتاری احساسی و مهربانانه دارم .مهربان هست و برای زندگی تلاش میکند .ولی نمیتواند مرا از لحاظ عاطفی ساپورت کند .و این برای من خیلی سخت است.این موضوع باعث شده دل به کار ندهم و کار م را عوض کنم چون انگیزه ندارم به خانه هم میرم او کاملا با من فاصله دارد و کنار من نمینشیند سر روی سینه من نمیگذارد تا نوازش عاشقانه اش کنم .به مهمانی هم که میرویم او کنار من نمنشیند و همیشه سزگرش به خانوادا خود و خواهرانش و همش در اشپز خانه است .او شاغل است و از شوهرداری هیچ نمیداند .او فکر میکند همین که سره کار میرود محبت را در من تمام کرده و همیشه منت بر سر میگذارد .من اورا دوست دارم ولی عاشقش نیستم به خاطر همیت به خانه که میروم سرم در گوشی هست .و با همکلاسی های دانشگاهم تلگرامی حرف میزنم .من ادمی نیستم که خیانت کنم ولی مجبورم کمبود خود را با همکلاسی های دخترم رفع کنم و به انها محبت کنم و محبت ببینم و اینها باعث میشود احساس تنهایی کنم .نمیدانم چه کنم نه قصد خیانت دارم چون ما ۱۱ سال با سختی و چنگ و دندان زندگی را ساختیم و دوسندارم نمک دان بشکنم و همچنین پسرم فرزند طلاق شود و از یه منظر از او راضی نیستم .اوحتی در مسائل زناشویی هم نمیتواند مرا سپورت کند این منم که باید او را به اوج لذت برسانم .او مانند تکه گوشتی رو تختواب میخوابد .و من باید تلاش کنم تا اورا راضی کنم .اوحتی با الت مردانه نیز ارضا نمیشود ( دخول ) بلکه باید روی او دراز کشیده و با یکدست اورا الت را به او مالید تا ارضا شود .اینجوری دست و کمر برایم نمیماند .ومن حق ندارم قبل از او ارضا شوم .نمیدانم چه کنم .هم نمیخواهم زندگیم از هم بپاشد هم از رابطه با او راضی نیستم .میدانم اخر از حرف زدن تلگرامی من با همکلاسی هام با خبر میشود و بدون توضیح مرا ترک میکند .ولی من فقط از انها محبت میخواهم و با هیچ کدام قصد رابطه بیشتر ندارم چون ادمی نیستم که به من بگویند خیانت کرد ..لطفا کمک کنید چه کن .مممنون