سلام همسرم چندسال پیش سکس داشته با یه ادمی بعدا فهمیده معتاده و با کلی نفر دیگه بوده سکسش هم چند دفعه بوده و بدون کاندوم و مراقبت میگه موقعی ک ابش میخاست بیاد میریخت بیرون بعدم ازمایش ایدز داده و گفتن نداری میخام ببینم چجوری میشه فهمید و مطمعن بود ک ایدز نداره
ازمایش قبل از ازدواج مشخص میکنه؟