سکس در عقد

وقتی که دختر و پسر با یکدیگر ازدواج می‌کنند.

امکان بهره گرفتن از هرگونه لذتی از همدیگر را دارا می باشند.

مقدار آن نیز بستگی به آمادگی طرفین دارد.

البته با در نظر گرفتن خصوصیات دوران عقد.

باید نکته هایی را مورد توجه قرار داد.

سکس در عقد

نقش سکس در زندگی مشترک

بهتر می باشد که بدانید زندگی مشترک شما هیچ وقت نمی تواند.

در رابطه با  برقرار کردن ارتباط جنسی استوار باشد.سکس در عقد

ارتباط جنسی قسمت پر اهمیت زندگی زناشویی محسوب می‌شود.

ولی کاملاً تحت تاثیر جو روانی و همینطور عاطفی زندگی می باشد.

این ارزش اساسی در زمان عقد و نامزدی دو برابر می شود.

دلیل اینکه این دوران تقویت و شکوفا شدن عاشقی.

و احساسات عاطفی می باشد.

ارتباط جنسی در عقد

  • ارتباط کوچک جنسی تنها نقش آسان شدن.
  • این هدف مهم در این دوران را بازی می‌کند.

بنابراین برای باقی ماندن در کنار یکدیگر احتیاج پیوند روحی .

روانی و همین‌طور احساسی می باشید.

در حالیکه بگذارید عشق و علاقه موجب کشش شود .

روح شما سریعتر آماده خواهد شد.سکس در عقد

  • برای هر دو طرف شما ارتباط جنسی باید نهایت .
  • میزان ابراز کردن علاقه به همدیگر باشد .
  •  نه فقط وظیفه زناشوئی و یا  عاملی برای ارضا شدن جنسی .
  • برای آرامش روح خود  ارتباط جنسی را مورد استفاده قرار دهید.
  •  نه برای رها شدن از یک حالت فیزیکی.

سکس در عقد1

سکس و آرامش روحی

در این حالت شما و همسرتان به طور دائم در یک آرامش روحی قرار خواهید گرفت.

و زندگی مشترک برای شما دلنشین خواهد شد.سکس در عقد

هرچند ارتباط جنسی شما را در این مسیر یاری خواهد کرد.

البته استفاده جنسی از همسر دارای مراتبی می باشد.

  • از نظر فرهنگ و عرف بهتر می باشد.
  • که از آمیزش جنسی تا وقت ازدواج .
  • تا آغاز شدن رسمی زندگی مشترک به تأخیر  بیافتد.

تجربه نشانگر این می باشد که این کار موجب بیشتر شدن.

علاقه زوج ها نسبت به یکدیگر خواهد شد.سکس در عقد

و از طرف دیگر انگیزه زوجین را در برداشته شدن موانع ازدواج.

و آغاز شدن زندگی مستقل به تقویت کردن می‌پردازد.