سلام
سلام. ۳۰ سال سن دارم و برادری دارم که سه سال از من کوچکتره. به تازگی متوجه شدم که دور از چشم اعضای خانواده سیگار میکشه. به شدت از این قضیه ناراحتم و از شدت ناراحتی گریه کردم و تمام شب از فکر و خیال خوابم نبرد. نمیدونم این قضیه رو به روش بیارم و راجع بهش باهاش صحبت کنم (که میترسم قبح قضیه بریزد) یا اصلا به روی خودم نیارم و بزارم به کارش ادامه بده (که در اینصورت از غصه و نگرانی دق میکنم)