در خدمت هستم ممنونم ک وقت گذاشتین
۱_من متولد ۷۴ و ایشون متولد ۷۵
۲_احساس بنده راجب این شرط ها اینه ک خود ایشون این خواسته رو بیان کردن ک پدر مادرشون بر روی انها تایید و تاکید شدن
خیلی پافشاری بر روی دو شرط اول دارن و این رو مورد قبول نمیدونم از نظر خودم ک حتما بیانش میکنمم
۳_منظور از اینکه هرجا یعنی دوست دارن سمت خونه مادریشون باش و در همون حوالی باش
ب این علت ک من خودم ی محل شکونت نقلی داشتم ایشون راضی نبودن بیان این سمت برای همین دوست داشتن سمت مادرشون باشن و همون سمت زندگی کنن
۴_من بذای قبول نوشتار در عقدنامه بشدت مشکل دارم ولی برای کار ایشون در اوایل اشنایی هم گفته بودندد ک میخواهن کار کنند و برای همین توافق هایی کردیم ک بله کار کنند
کار کردن در شرایط بد اجتماعی رو قبول ندارم ولی گفتم اگر مورد تایید باشه و محل کار درست حسابی باش هیچ مشکلی ندارم
از نظر خودم ایشون الویت اولشون مار بعد زندگی چون میگن ۱۲ سال درس خوندم ک کار کنم و دلمومیخواد پول در بیارم و مستقل باشم
حتی من خودم بیان کردم ک ایا شما مشکل ندارین ک چجکند سوایی دیگه شما درامدت از همسرتم بالاتر باشه ایشون گفتن نه چون قرار یکی بشیم
چون ایشون ارشد معمهری خوندن و من کارشناسی نرم افزار
ولی شغل بنده تکنسین دستگاه برش اب هست
۵_مورد مهریه رو ک اولش بیان کردم اگر ۵۰ تا باشه سعی میکنم در همون اول پرداخت کنم اما این سطح و توانشو نداشتم و ندارم ولی باز چون خودشون بعد از صحبت گفتند عندالاستطاعه بنده مشکلی ندارم
۶_نگرانی بنده از این جهت هست ک من پیشتر بر روی هر مساعلی کوتاه اومدم برایداینکه گفتم ازدواج و هر کسی سلیقه ای داره ولی باید کوتاه اومد و این تفاوت ها رو درک کرد اما اینکه ایشون الاندمیگن وقتی ثبت بشه من نیازی ندارم ک شما اجازه بدی دیگ کار کنم و دیگ بعدا محکم کاری و اینکه ایشون و خاحوادشون برای من این اررش رو قاعاکل نشدن ک بنده حرف زدم و روی حرفم میمونم
اینکه ایشون بعد از کار دیگ ب مساعل زندگی نرسن چ اهمیتی داره ازدواج
۷_با مادر ایشون صحبت کردم اول ک خیلی تند با بنده برخورد کردن اما بعد کوتاه اومدن و نرم شدن وکلی حرف و حدیث دیگ
ک نهایتا گفتن از خیر محل اشتغال میگذرن ک ثبت بشه
اما حق اشتغال ن
تموم ترسم اینه بعدا اگر گلایه ای کنم ایشون بگن ن شما حق گلایه نداری
بازم اگر چیزی رو مطرح نکردم بفرمایید