باسلام
من دختری ۲۲ ساله هستم که تنها با مادرم زندگی میکنم و برای کمک به زندگیمون بعد از طی کردن دوره اموزشی و اخذ مدرک در خانه بهداشت محل زندگیمون مشغول کار شدم اما بازرسان انقدر اذیت میکنن و ایراد میگیرن که کلافم کردن و دلم میخواد دیگه سرکار نرم