سلام ارشد ریاضی ام . حالا رفتم تو کار برق ساختمان. میخواستم بدونم چگونه میتونم واسه خودم کار بگیرم. تازه اومدم تهران کسی هم رو نمیشناسم.