سلام من پشت کنکور تجربیم و سهمیه پنج درصد و منطقه سه،به شدت از درس هسته شدم و تمرکزی روش ندارم ولی روی نقاشی و طراحی لباس تمرکز کافی رو دارم!و از جایی هم از شغل آزاد مثل طراحی لباس،تجارت، بلاگری و…خوشم میاد.
ولی به دندانپزشکی و داروسازی هم علاقه مندم ولی بخش عظیمی از علاقم بخاطر درامد هنگفتش هست!!!چکار کنم؟…