سلام من حدود ١٠ ماه قبل از ازدواج با همسرم دوست بودم و الان ٥ماهه ازدواج كرديم و از زمان عقدمون همسرم فقط با من ارتباط داره اما از تلگرامش متوجه شدم ٥ماه اول دوستيمون با دختر هاي زيادي سك،س چت ميكرده و با خيليا در ارتباط بوده و توي گروه هاي دوست يابي و همسريابي و… عضو بوده درحاليكه من اون زمان هم واقها عاشقش بودم و بهش خيلي وفادار بودم اما اون هم زمان كه با من حرفاي عاشقانه ميزده با دخترهاي زيادي سك،س چت ميكرده. وقتي سر اين موضوع با همسرم دعوا كردم گفت من از بعد از عقد به تو متعهد شدم و قبلش به تو ربطي نداره. اما من با خوندن اون چت ها ذهنم خيلي خيلي خراب شده