سلام من و همسرم 7 ساله ازدواج كرديم و يه بچه 4 ساله هم داريم من تازگيا به خاطر رفتار مشكوك همسرم بهش شك كردم و احساس ميكنم تلفني با كسي در ارتباطه البته خودش انكار ميكنه و اگه بفهمه من بهش شك كردم خيلي عصباني ميشه.خيلي ناراحتم و همش گريه ميكنم دوست دارم حقيقت رو بدونم.به نظر شما حقيقت چيه و چطوري ميتونم با اين وجود دوستش داشته باشم؟