سلام.من از ده سالگی شهوت داشتم و باعث میشد که انگشت خودمو توی مقعدم کنم یا مدادی چیزی فرو کنم و راه برم و لذت ببرم،از ۱۵سالگی که بالغ شدم ادامه دادم و همزمان عقبم چیز فرو میکردم و از جلو خود ارضایی میکردم سال قبل از شدت خود ارضایی مفعول شدم ولی متنفر شدمکه تا الان که ۲۳سالمه و باعث شده بدنم ضعیف بشه و باسنم گشاد شه.خیلی ضعیف و لاغر شدم و موهام ریزش کرده.هر راهکاری واسه انجام ندادن بوده انجام دادم ولی باز بشدت برگشتم اول راه و باز خودمو جای یه مفعول قرار دادم و شروع کردم به خود ارضایی.لطفا کمک کنید و بگید چکار کنم.