من دوساله که ازدواج کردم،پنج ماهه که بچه دار شدیم از لحاظ فرهنگی و مالی خیلی فاصله طبقاتی با همسرم دارم، مدام به پوشش من ایراد میگیره میخواد من حجاب کامل داشته باشم در صورتیکه خونوادش اینجور نیستن، منم حجابم متوسطه، به همه چیزم ایراد میگیره، چند هفته پیش فهمیدم یکی دوبار تریاک کشیده، عصبانی که شدم میگه من بچه نیستم تفریحی بود خودمم میدونم چیکار میکنم تازه با منم قهر کرد بعد دو روز پیش هم فهمیدم میخواد اسلحه بخره، خودش میگه علاقه دارم، این چیزا هم تو خونوادش عادیه واسه همین وقتی من ناراحت میشم از دستم عصبانی میشه و میگه ناراحتی مجبور نیستی تحمل کنی، شوهرم دوستم داره منم دوستش دارم نمیدونم چیکار باید بکنم، از وقتی بچه دار شدیم حس میکنم نسبت بهم سرد شده، منم کم حوصله تر شدم زودرنج شدم، لطفا کمکم کنید