با سلام من دختری ۲۰ساله و متاهلم قبلا هم در سایت شما مشاوره گرفتم مادر من به پدرم خیانت کرده و من متوجه این موضوع شدم و الان اصلا بهش اعتماد ندارم دو شب پیش چک کردم و دیدم به شوهرم که سره کار بوده پیام داده من هم صبح ساعت هشت رفتم به خونه مادرم چون من واقعا مریض شدم و روانم بهم ریخته با اینکه به شوهرم اعتماد دارم بازم گفتم نکنه پیام داده که صبح شوهرم بره اونجا چون پدرم صبح سره کار میره بخاطر همین رفتم الان شوهرم فهمیده و میگه که من از کجا بدونم تو رفتی خونه مادرت چون به من دروغ گفتی و گفتی که خونه ام لطفا راهنماییم کنید در ضمن من عصرش از شوهرم پرسیدم گفتم پیام دادی گفت نه و من گفتم باشه باید پیرینت خطتو بگیری بعدش گفت که پیام داده و قضیه چی بوده قبلنم همچین چیزی شده بود و منو بد توبیخ کرده بودن منم گفتم ایندفه خودم برم و مطمعن شم که خیالم راحت شه که اینجوری گندش در اومد چیکار کنم من الان