سلام من با آقایی دوست بودم و ایشون تجربه اول دوستی من بودن و از ابتدا به ادامه دادن رابطه تا ازدواج تاکید داشتن و با گذشت زمان من به ایشون وابسته شدم ولی حالا ایشون با اوردن بهانه اینکه من همیشه غر میزنم ناراحتش میکنم خواستن رابطه مون تموم شه ولی واقعا اینطور نبود من نمیخوام از خودم دفاع کنم منم اشتباه داشتم ولی همیشه سعی کردم درکش کنم ولی وقتی ناراحت میشدم از حرف با رفتاری… بهشون می گفتن اما ایشون تحمل نداشتن و حرف ساده من به دعوا ختم میشد اما من سعی میکردم از دلشون در بیارم ولی حالا به این نتیجه
رسیدن که اخلاقا فرق داره و جدا شیم ولی من حس کردم که رفتار ایشون مث گذشته نیس سرد شدن و دعوا های اخر برای این بود و منم قبول کردم جداشیم تا بیشتر آسیب نبینم ولی حالا بسیار ناراحت هستم میخواستم بپرسم آیا امیدی به ادامه رابطه مون نیس؟ و راهکار هایی واسه فراموش کردن این رابطه به من پیشنهاد بدید با تشکر