سلام من عاشق ی آقا پسری هستم و ب این عشق ایمان دارم در حدی ک با ایشون معنی عشق رو فهمیدم و خیلی خوشبختم اما من با عشقم حدود ۲ هفته دعوا داشتیم و دعوای معمولی هم نبود خیلی شدید بود و ب دوستم گفتم ک ب مامانت بگو برام فال بگیره ولی مادرش ی ماه بعد گرفت ک من و عشقم همه چیو درست کردیم و ایشون تو فال گفتن ک عشق تو با یکی دیگه هم هست ولش کنی بهتره من درسته باور نکردم اما فکرمو در گیر کرد و به عشقم گفتم و خیلی ناراحت شد و گفت ۷ماه رابطه و عشقی که من بهت دارم و بردی زیر سوال من الان واقعن ناراحتم و شاید نزدیک ۶ ۷ ساعت سر این موضوع ناراحتی پیش اومد و حال من بد شد ب نظرتون بر چ اساسی اینارو میگن و من چیکار کنم ک از خودم دور کنم اینارو