سلام همسرم یه سال پیش بعنوان ناراحتی اومده پیشم گفتن که چیزی بگم ناراحت نمیشی گفتم بگو گریه میکرد گفت که شوهر خواهرتون به من پیام داد گفت دنبالتون توطئه میکنن همسرم جواب داد که به تو ربطی نداره بعد پاک کردم پیام ها و مسدوم کردم.منم گفتم گوشی را بده نگاه کنم ببینم چی نوشته دیدم که همسرم پاک کردند منم شدیدا نگران شدم.وقتی دورهم جمع میشیم بدجور نگاه می‌کنه به شوهر خواهرمه منم تعقیبش هستم ولی نمی‌دونم چیکار کنم؟