سلام با اقایی ۳۲ ساله از طریق اینترنت اشنا شدم و حدود دوماه است که باایشون ارتباط تلفنی دارم.
بنظر شما برای پسری به این سن معقوله که بخواد برای دوکلمه حرف زدن با من مواظب باشه هیچ کس متوجه نشه نه سرکار نه توی خونه فقط هر وقت مطمعن باش هیچ کس نیست