سلام من دختری نوزده ساله هستم یکسال برای افسردگی ام و اضطرابم دارو مصرف میکردم و به دلایلی دیگه دارو خوردن رو کنار گذاشتم اما حالم نسبت به روزهای ان دوران بسیار بهتر است برای مثال دیگر احساس خستگی نمیکنم و یا احساس غم نمیکنم و به طور کلی حالم خوب است میخواستم بپرسم ایا نیاز است این که موضوع را با خواستگار در میان بگذارم یا نه ؟ و اگر بله چطور ؟ ممنونم