عدم موافقط پدربزرگ به اجرای صیغه موقت : با سلام خدمت گرامی من جوانی 28 ساله هستم مدتی هست که با معرفی مادرم با یکی از آشنایان وارد رابطه ای شدم.همه چیز به خوبی و خوشی درحال پیشرفت بود که یک مشکل دارد عذابمان میدهد. منو آن دختر مدتی با نظارت خانواده به بررسی هم با ملاقات های تحت نظارت خانواده پرداختیم بعد از اطمینان از تفاهم اولیه مادرم تصمیم گرفت که وضع صیغه موقت را برای آشنایی در چند ماه و اینکه ما باهم بیرون راحتتر برویم مطرح کرد.ابتدا دختر و مادرش کمی جبهه گیری کردند ولی بعد گذشت مدتی و شناخت من قبول به این امرکردند ولی مشکلی که پیش آمد این است که متاسفانه پدردختر 6 ماه پیش براثر بیماری فوت کردند و حالا قیومشان دردرجه اول پدربزرگ پدری بعد عمو و دایی دختر است حالا بعد از چند جلسه صحبت با دایی و عموی دختر انها راضی به این امر شده اند ولی پدربزرگش می گوید صیغه محرمیت نداریم و باید عقد باشد که با توجه به فوت پدردختر تا 6 ماه اینده هم رضایت به این امر نمیدهند هیچ کدام از اعضا خانواده(به عقد دایم و جشن).حال ما در طی چندین جلسه دیدار و بیرون رفتن با دختر رابطه عاطفی بین ما شکل گرفته و چون منم مقید به اصول اسلامی هستم به خودم نمی توانم بقبولانم که 6 ماه با یک دختر نامحرم درارتباط باشم.حال دختر هم از روحیات من آشنا است وبا من موافقه ولی پدربزرگ به هیچ عنوان راضی به خواندن صیغه محرمیت نمی شود وما واقعا در عذابیم و نمیتوانیم این رابطه را تا 6 ماه معلق نگه داریم و از هم به دور باشیم حال چاره چیست وباید چه کنم؟خواهشا راهنماییم کنیم ببخشید که طولانی شد