سلام من خانومم زیاد با پسر خالم در اتباطه و چت میکنه هر چی هم میگم نکن میگه کار بدی نمیکنم و دست بردار نیست
در کودکی به خانم من تجاوز شده حدودا 4یا5 ساله بوده وقتی ازدواج کردیم به من گفت و من هم باهاش کنار اومدم یه مدتی هم بود اما تازه فهمیدم ک حتی به پسر خالمم گفته بهش میگم چرا گفتی نباید میگفتی حداقل باید قبلش با من مشورت می کردی اما میگه من کار بدی نکردم می خواستم راحت شم
الانم بهش میگم دیگه باهاش چت نکنه
خیلی رابطه شون صمیمی شده خیلی باهم شوخی میکنن
زیاد باهم حرف میزنن
لزفا راهنماییم کنید