باسلام
بنده 3سال و نیم است که عقد کرده و باکره هستم. همسرم بیکار است و اکنون حدود 2سال است که ایشان را ندیده ام . اظهارنامه اعلام امادگی برای شروع زندگی داده ام اما او پاسخی نداده است. تقاضا نفقه کرده ام و محکوم به پرداخت شده ولی پرداخت نکرده و حکم‌جلبش را گرفتم ولی نتوانستم پیدایشان کنم. دادخواست طلاق یک طرفه داده ام و اکنون بعد از دوسال پیداش شده و در محل کارم که در جریان طلاق نیستن و شروع به مزاحمت و ابرو ریزی برای فامیل و خانواده کرده است. میخواد کل مهریه را ببخشم یا یک سکه فقط بگیرم که قبول نمیکنم . میتوانم بخاطر مزاحمت شکایت کنم؟ چه راهکاری دارید برای طلاق؟
باتشکر