پدر و مادرم از وقتی که یادم میاد هی دعوا دارن پدرم به حرف مادرم گوش نمیده نه اینکه خیانت کنه ها به حرف مادرم گوش نمیده من الان شونزده سالمه و هر روز دعوا میکنن و تازگی ها هی حرف طلاق رو پیش میکشند من نمیدونم اگه نمیتونن هم دیگه رو تحمل کنند چرا گذاشتن منم به دنیا بیام و منو هم آواره کنن موندم وستشون یه برادر هم دارم از من برگتره که کلا سرش با زندگیش گرمه تو رو خدا شما مشاورین به من راه حلی بدید میترسم بعد طلاق پدر و مادر اونا مجدد با یکی دیگه ازدواج کنند و من دیگه کلا آواره بشم و تازگی ها اصلا تو درسم تمرکز ندارم و همچی رو می ریزند تو خودم شما که مشاورین به من یه راه حلی بدید.