در ادامه سوال قبلیم همسرم خیلی منو دوس داره بهم محبت میکنه ولی انگار دروغ واسش خیلی عادیه و بابت همه چی راحت دروع میگه همین باعث شده دیگ بهش اعتماد نداشته باشم خودش تو همه برنامه های فضای مجازی هست ولی به من اجازه نمیدن درحالی خانواده ی خیلی راحتی دارند زن داداششون خواهرشون مادرشون کاملا ازاد هستند
من واقعا ار مسئله اعتیادشون میترسم بارها صحبت کردم و یا ناراحتی و بعضا داد بیداد جوابمو دادند ک من بهش شک دارم جدا از اون همش پی دوست و رفیقه و ب من دروغ میگه من کاملا سردرگمم پدر و مادرم مدام میگن ازش جدا شو این زندگی نیس ک یخوای پاش واستی ولی من از بی ایرویی میترسم یک بار ک مسئله اعتیادشو مطرح کزدم با خانوادم بدترین تخمتا ب من زد الانم بهم گفته اگ بخوای جداشی روت اسید میریزم یا میکشمت .. ممنون میشم کمکم‌کنید