سلام از رفتار و اخلاق همسرم بسطوح آمدم بطوری که می خواهم خود را نجات دهم وقید این زندگی را کلاً بزنم