سلام من و خانمم هر موقع سر موضوعی به اختلاف میفتیم باید چند روز طول بکشه البته اون میاد جلو ولی من میریزم بهم بعد از چند روز آرام میشم و حلش میکنیم نمی دونم باید چکار کنم و میدونمم خیلی بده ولی انگار یکی جلوم و میگیره میگه ادامه بده