من عاشق دختری 20 ساله هستم ولی اون هر دفعه میگفت برام شارژ بگیر یا بعضی موقع ها میگفت برام 200 هزارتومان پول بریز من به خاطر همین چیزا باهاش یه مدت قطع رابطه کردم ولی دوباره براش پیام های عاشقانه میفرستم میخواستم ببینم باید چی کار کنم تا بفهمه دوباره عاشقشم