سلام
خوب هستید؟
من محمدتقی …هستم ۱۵ سالمه
از ۱۱ سالگی وارد فضای مجازی شدم و در ۱۲ سالگی وارد یک گروه مجازی به اسم…مجازی شدم
توی اون گروه یه خانمی به اسم شهرزاد ….ز عضو بود که ۲۵ سالش بود و من بخاطر اینکه کسی توی اون گروه پشتم باشه، از این خانم خواستم که الکی بگه خواهرمه که کسی بهم چیز نگه و یجورایی خواهر مجازیم بشه
ایشونم قبول کردن و از اون به بعد شهرزاد به من داداش میگفت من به شهرزاد میگفتم ابجی. بی نظر هم این رو بهش میگفتم
اما چند وقت بعد که اون گروه مجازی کلا پاک شد، دیگه من و شهرزاد به هم عادت کرده بودیم و فکر میکردیم واقعا قد یه خواهر برادر هم رو دوست داریم. من اشتباه فکر میکردم و شهرزاد درست فکر میکرد. شهرزاد نظرش روم واقعا به عنوان یک برادر کوچک بود، ولی من عاشقش شده بودم و با فکر اینکه علاقه خواهرانه است خودم رو گول میزدم
اما مطمئنم هوس نیست، چون شهرزاد جوری عاشقم کرد که هرکسی بود عاشقش میشد.
بعد ها این موضوع را به خانواده ام گفتم و در فامیل مثل بمب پیجید وهمه تحقیرم میکردن که عاشق دختر بزرگتر از خودت شدی و هنوز بچه ای و دختره مجازیه خوب نیستو و تحقیرم میکردن اما من گوش بکن نبودم
میگفتم یه کلام شهرزادو میخام
خودمم میدونستم لایق ازدواج هم نیستیم اما خب میخاستمش
مدام از طرف خانواده تحقیر میشدم،کتک میخوردم و همه بخاطر کارهام ولم کرده بودن. مدتی بعد به شهرزاد ماجرا رو گفتم و اونم ترکم کرد
شهرزاد از پسری به اسم فرهاد خوشش میومد و عاشق هم بودن و این هم غوز بالا غوز
توی نبود شهرزاد چنان سختی ها و دشواری ها رو بخاطر عشقم تحمل کردم که واقعا فهمیدم هوس نیست و عشقه و چندتا از اشناها هم این رو باور کردن مثل مامانم

به مدت ۲ سال شهرزاد باهام قهر بود و مدام پسم میزد اما من کوتاه بیا نبودم. شاید ۳٠ بار بلاکم کرده بود
از فکرش نمیتونستم جدا شم. بخاطر شهرزاد کار میکردم و سختی میکشیدم که لایق ازدواج بشم. خیلی چیزها یاد گرفتم که مثل مرد ۳٠ ساله بشم
مدتی بعد فهمیدم شهرزاد سرطان داره و کلی چیزهای دیگه فهمیدم
اما پاش موندم و وایسادم که هر عاشقی وای میسه و منتی نیست
اما شهرزاد هنوز میگه هوسه

شهرزاد باهام اشتی شده و به حرفام گوش میده اما میگه هوسه
اما من میگم نیست
توی این سه سال چنان چیزهایی بهم گذشته که واقعا متوجه شدم عاشقم نه هوس باز
هیچ دختری هم جز اون جلوی چشمم نیومده و اسمش مدام توی دهنمه و همیشه هر ثانیه به فکرشم و غمش میبینم گریم میگیره و با شادیش شاد میشم حتی اگه کلی غم داشته باشم

اما شهرزاد نمیحاد اینو بپذیره
میگه من همسن مادرتم.اما به سن نیست،به عشقه
نظر شما چیه؟
عشقم هوسه یا عشقه واقعیه؟