سلام من به عادت زشت خودارضایی دچارم وهربارخواستم ترک کنم بازم وسوسه شدم حتی تا۳ماه انجام ندادم ولی باز تکرترشد.چندین سال هست که خودارضایی مالشی دارم وعادت کردم حدودیکسال هست عقدیم وموقع رابطه باهمسرم خیلی دیر تحریک وارضامیشم حتی با رابطه دهانی هم بسیار دیر و هیچ لذتی هم ندارم ولی باخودارضایی احساس لذت بیشتری دارم. بدای ترک خودارضایی و رابطه بهترباهمسرم چکارکنم؟