سلام وقت بخير
من ٢٤سالمه و شوهرم. ٢٩سال وداراي دو فرزند هستم شوهرم نميزاره از فضاي مجازي استفاده كنم و خيلي كم بهم توجه و محبت ميكنه دلم ميخواست با كسي باشم كه بهم توجه كنه بخاطر همين مخفيانه اينستا نصب كردم وبا يكنفر دوست شدم كه مناسفانه شوهرم متوجه شد حالا از كارم واقعا پشيمونم ولي شوهرم ديگه بهم بي اعتماد شده همش آرزوي مرگ دارم توروخدا كمكم كنيد چكاركنم كه زندگيم خوب شه و شوهرم بهم اعتماد داشته باشه و زندگي ارومي داشته باشم؟