سلام خسته نباشيد
من تقريبا ١ سال هست كه ازدواج كردم و تفاوت سنيم با همسرم ١ سال هست
مشكل ما اينه كه تو اكثر موضوعات نميتونيم به نقطه مشترك برسيم وسلايقمون باب ميل طرف مقابل نيست .
و هر دو مغرور هستيم و نميتونيم بابت اشتباه هامون عذر خواهي كنيم
همسرم خيلي زود عصباني ميشه و كار هاي غير عادي انجام ميده و اين باعث ميشه اكثر مواقع نتونم اون حرفي كه تو دلم هست رو بهش بگم از عكس العملش ميترسم
وقتي ازش انتقاد ميكنم و انتظار دارم بابت رفتار بدش عذر خواهي كنه مثل بچه ها ميگه چون تو اون كار رو كردييا اون حرف رو زدي منم اين كار رو كردم و تو بايد معذرت بخواي نه من هميشه انتظار داره كه من بگم اشتباه كردم و ببخشيد .
و اينكه مدام فكر ميكنه من خانوادش رو دوست ندارم و با اونا با بي احترامي رفتار ميكنم روي اين موضوع خيلي حساسه و همه ي حرفا و رفتار هاي من با خانوادش رو زير ذره بين ميزاره و من از اين همه كنترلاش خسته شدم و من خانوادش رو واقعا دوست دارم. اين مشكلات خيلي اذيتم ميكنه و باعث شده احساس افسردگي كنم از هر دري كه بگين حرف زدم تا ترك كنه اين رفتار هاشو اما هيچ تغييري نكرده ما هنوز نامزديم و من ميترسم تو خونه ي خودمون مشكلات حاد تر بشه.
ممنونم از كمكي كه بهم ميكنيد.