سلام من تقریبأ شرایط ازدواج رو دارم .چند جایی هم خواستگاری رفتم ولی متأسفانه الان دیگه حوصلشو ندارم.جدیدأ خیلی زود عصبانی میشم.به نظر شما مریضم!!!؟؟؟؟زیادی فکرم مشغوله .ازدواج کنم خوب میشه یا اول باید خودم رو درمان کنم؟