سلام من یه دختر 18 ساله م از اول مشکلات خانوادگی و سرکوب شدن نادیده گرفته شدن باعث عدم اعتماد به نفس و سکوت توی من شد الان م که گذشته خالم خوب نمیشه هنوزم ناراحت و بس انگیزه برای هر چیزی م و گوشه گیر و منزوی شدم بقیه احساس می کنن یه شخصیت غیر اجتماعی و آدم به دوری شدم به اصطلاح چی کار کنم بتونم ارتباط برقرار کنم با دیگران ؟ من آدم خیلی حساس و درونگراییم حتی او مواقعی که حرف میزنم با کسی فکرم درگیره نمیتونم تمرکز کنم رو چیزی همش در حال خود خوریم کوچیک ترین حرف از کسی ذهنمو شدیداً درگیر میکنه