سلام
من 25ساله امه و در سوال قبلم گفتم که مدتیه پتوجه شدم مشکل تایید طلبی رو دارم
اللن نمیتونم واسه زندگیم تصمیم بگیرم
ارشد هسته ای لز دانشگاه فردوسی دارم ولی کار نکردم چون دوستم که خیلی دوستش دارم دوست نداشت من کار کنم و اعتقاد داشت من جنبه شد ندارم
اشتباه نمیکنه اون بهم فرصت داد ولی واقعا جنبه شو نداشتم
بارها سعی کردم اعتمادشو جلب کن ولی هربار خراب تر شد
اللن مادرم اصرار داره دگتری بخونم و خب همه فامیل هم اینو توقع دارن ازطرفی خیلی سخته با این تحصیلات کار نکنی، مادرم منو با خواهرم که یه دیپلمه ساده اس یکی میکه و پدرم توقع داره من خرج هایی که برام کرده برگردونم
اما من نمیدونم تصمیم درست چیه
نمیددنم خودم چی میخوام
نمیدونم اگ انتخاب کدوم بخاطر بقیه اس و کدوم بخاطر خودم!!!
لطفا کمکم کنید
هزینه مشاوره های بیرون گرونه و من نمیخوام از خانواده ام پول بگیرم
لطفا کمکم کنید