سلام یه دختر ۱۶ ساله هستم که میتونم بگم تمام نیاز های خانواده ام رو که حتی گاهی زیادی از حد هم بوده برآوره کردم.اما اونا منو مثل یه زندانی میبینن، پول تو حیبی ندارم و برای ده هزار تومن پول باید دلیل و بهانه بیارم. از همه ی اینا غیر قابل تحمل تر اینه حق بیرون رفتن با دوستامو ندارم احازه ندارم برم خونشون و این تا حالا باعث شده چند تا از دوستی هام بهم بخوره، به هیچ کدوم از خواسته های من از جمله تنها بودن تو خونه احترام گذاشته نمیشه. سعی میکنم خودمو با فضای مجازی سرگرم کنم ولی احساس میکنم لحظه لحظه دارم افسرده تر میشم. تا حالا چند بار به فکر خودکشی افتادم حتی یه بار تصمیمم جدی بود، اما خب یه نفر منو از این کار باز داشت. زندگی کردن با خانوادم هر روز داره سخت تر و سخت تر میشه، دلم میخواد خودمو از این بند رها کنم. چندین بار ازشون خواستم منو ببرن روانشناس چون میدونم که افسرده ام اما هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته، شما بگید من باید چیکار کنم