سلام بنده یکسالی هست ک ازدواج کردم و دوست دارم ازطریق دخول و الت همسرم به ارگاسم برسم.ولی نمیشه.خودم باید با مالش کلیتوریس خودمو ارضا کنم و تا ب حال هم هیچ مایع منی از من خارج نشده. دلیل این ک مایعی از من خارج نمیشه چیه؟یجوری میشه با دخول ارضا شد؟