خواهشاجوابموبدین.بنده دختری۲۴ساله ومتاهل هستم که در زندگی فردیم پیچ وخم های زیادی داشتم برای همین الان یه کم تند خوو بی اعصاب هستم.خداروشکرهمسربسیارخوبی دارم.مشکل من خواهرم است که ۱۳ سال ازمن کوچکتراست ومن ازهمان ابتدای به دنیاامدنش برام قابل هضم نبودتا کنون که اصلا رفتار مناسبی باهاش ندارم ومیدونم ک باعث میشه سرخورده بشه وتوشخصیت واینده اش دچارمشکل بشه.اون منوخیلی دوست داره وخودشو به من نزدیک میکه .من یه دقیقه باهاش خوبم بعدیهوعصبی میشم سرکارایی که میکنه‌.لطفاتوروخدا کمکم کنید تابارفتارم تواینده خواهرم باعث اتفاقات بدنشم.ممنون هرچه زودترپاسخم رابدید.بی صبرانه منتظرم🌹🌹🌹