سلام- من ده سال پیش عاشق همکار شدم اما بهش نگفتم و هر دومون ازدواج کردیم من حدود چهار سال پیش جدا شدم به دلیل اعتیاد همسرم و حدود یکماه پیش متوجه شدم همکارم هم به من علاقه مند بوده چون باهام تماس گرفتش و اون هم دوماه پیش از همسرش جدا شده به دلیل افسردگی شدید همسرش، من بعد 10 سال عشقمو بدست اوردم اما اون الان افسره – بی حوصله است و زیاد ارتباط برقرار نمیکنه وقتی من بهش پیام میدم خیلی خوشحال میشه و استقبال می کنه اما خودش هیچ وقت پیش قدم نمیشه ایا من باهاش ادامه بدم تا از این شرایط بحرانی خارج بشه یا ادامه ندم؟