سلام وقت بخیر
پسری هستم 23 ساله در محیط کارم با خانمی که متاهل هستن و 10 سال از من بزرگتر هستن ارتباط دوستانه داشتم مثل دوتا دوست حتی رفت آمد خانوادگی پیدا کردیم با همسرشون بیرون رفتم و دوست هستم
اخیرا متوجه عشق شدید این خانم به خودم شدم عشقی که به قلب درد و گریه و شعر نوشتن براشون منجر شده.
به هیچ وجه نمیخواهم زندگی مشترکشان و فرزندشان آسیب ببیند.
ولی من هم چون آدم تعارفی هستم نمیتونم رک پس بزنم و نمیخواهم آن رابطه دوستانه از بین برود.
واقعا حسی به این رابطه ندارم و فکرم پیش شخص دیگری است.
چجوری مدیریت کنم این رابطه رو که با تلخی تمام نشود و کدورتی پیش نیاید و ماند سابق ادامه دار باشد؟