سلام
من یک دختر دایی دارم به نام ستایش،
خییلی اونو دوست دارم و عاشقشم.
من ۱۵ سالمه و ستایش یک سال از من کوچیکتره.
روابطمون هم با خانوادشون خوبه.
ولی نمی دونم اونم منو دوست داره یا نه؟
اون یه پسر خاله داره که دقیقا همسن منه. همیشه میترسیدم
ستایش اونو دوست داشته باشه.
برای ستایش شعر گفتم. حتی شعر گفتم که اگه حروف اول هر
بیت رو کنار هم بزارین بشه ستایش. به نظرتون بهش بگم؟
یا صبر کنم؟