سلام
يكي از همكلاسيام خيلي دوستم داره چندين بار تا حالا بهم ابراز علاقه كرده ولي من پسش زدم علاقه چنداني بهش ندارم.با وجود اينكه چندين بار بهش گفتم ولي اونميخواد بفهمه اگه ممكنه راهنماييم كنيد چيكار كنم؟