مدتی هست با یک خانم آشنا شدم بهش ابراز علاقه کردم اوایل قبول نمیکرد بعد از مدتی که هر روز با هم با تلگرام حرف زدیم ولی بازهم میگه من درکت نمکینم وفلان ولی اگه بهش پیام ندم خودش پیام میده وسراغم رو میگیره یا استوریه عاشقانه میزاره ولی میشه بگین آیا مغروره دوسم داره و نمیگه یا چیزه دیگه ای هست.در ضمن حدودا چهار ماه از آشناییمون میگذره