سلام اتوسا هستم 12 سالمه
خوردن ناخون و مو برام عادتی شده درحال حاضر قرص اعصاب مصرف میکنم
ولی تا حالا که تاثیری نداشته و حتی بدتر شده
بعد از جدا شدن پدر و مادرم کنترل عصبانیت برام سخت شده
اگر کسی برای غذا خوردن بیشتر از یکبار صدام کنه سرش داد میزنم
کابوس های شبانه ارومم نمیکنه