سلام، من زنی ۳۱ ساله هستم و ۴ سال هست که ازدواج کردم، همسرم در کل مرد عاطفی و خانواده دوستی هست ولی متاسفانه بعضی اوقات بسیار عصبی میشود، من تا جایی که بتونم سعی میکنم آرامش رو حفظ کنم، آخرین بار سر موضوعی بسیار ساده عصبی شد و منو چندین بار هول داد و شدت عصبانیتش به حدی بود که فریادهای خیلی بلندی میزد، عصبی شدن تو وجود همه هست ولی این تغییر رفتار ناگهانیش به شدت منو نگران کرده، قصد بچه دار شدن داشتم ولی حالا واقعا ناامیدم و خسته، نمیدونم چیکار کنم؟!