سلام من ۲۰ سالمه و چند ساله دخترعموم رو دوست دارم ۲سال از من کوچکتره امسال هم کنکور میده شمارشو پیدا کردم تو واتساپ براش پیام فرستادم اول جوابمو داد ولی به طور کاملا رسمی جوابمو داد مثلاً به جای اینکه به من بگه تو گفت شما یا بجای اینکه بگه خوبی گفت خوبید بعدشم هیچی نگفت من پیام فرستادم چرا چیزی نمیگی بلاکم کرد بعد با شماره دیگه برای پیام فرستادم چرا اینطوری کردی دوباره بلاکم کرد ولی از بلاک درم آورد همون لحظه دوباره بلاکم کرد بعد با شماره دیگه براش پیام فرستادم گفتم یک عمر کسیو دوست داشتم که حاضر نشد جواب من رو بده بعدشم این شماره رو هم بلاک کرد این یعنی که از من خوشش نمیاد؟یا برم خونشون حضوری بهش بگم؟یا باهاش تماس بگیرم دلیلشو بگم یا کلا فراموشش کنم ممنون میشم بگید چرا اینطور کرد