سلام. وقتتون بخیر. من با همسرم هیچ مشکلی ندارم. ما خیلی عاشق هم هستیم. خیلی هم دیگه رو دوست داریم و دوری همدیگه رو هم تحمل نداریم.
اما مشکلی که برای من به وجود آمده که همسرم علاقه به مصرف تفریحی قلیان دارد. من با این مسئله مشکل دارم. چون می دانم که همه آدم هایی که الان معتاد هستند، از یک جایی شروع کرده اند. آن ها هم می خواستند تا در ابتدا تنها مصرف تفریحی داشته باشند.
او من را تهدید کرده که اگر نگذارم او این کار را انجام دهد، به دور از چشم من و در بی اطلاعی من این کار را انجام خواهد داد. و حتی مواد مخدر بدتری مانند تریاک را مصرف خواهد کرد.
در این شرایط برخورد درست من باید چگونه باشد. چگونه می توانم با بهترین برخورد و رفتار، همسرم را از انجام این کار منصرف نمایم.