به شدت ب همجنس خودم علاقه مند شدم و همش دارم ب این فکر میکنم که بهش بگم خیلی دوسش دارم ولی همیشه میترسم باعث جداییمون بشه.
چجوری باهاش صحبت کنم چجوری بگم عاشقش شدم…😔😞