بیشتر از یک سال است که به یکی از دختر های فامیل علاقه شدید دارم این علاقه را اول به خودش و بعد از چند ماه به مادرش گفتم,متاسفانه خودش میگه نه ولی من علاقه خیلی شدیدی بهش دارم و تقریبا شرایط لازم را هم دارم خانواده اون راضی هستن اما اون قبول نمیکنه،خیلی دارم اذییت میشم به نظر شما باید چیکار کنم